top of page

Ivana Šrámková

Ivana Šrámková je česká sochařka.

Vystudovala Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze v prestižním ateliéru vedeném profesorem Stanislavem Libenským. Její sochy reprezentují esenci tělesných forem zvířat a lidí obdařených výjimečným charakterem. Pro svou tvorbu využívá tvarosloví jednoduchých geometrických symbolů pomáhajících vystihnout absolutní podstatu každého díla. Ivana Šrámková má mimořádnou schopnost dát svým sochám právě tolik archetypálního, abyste je mohli bezpochyby rozeznat, a právě tolik gesta, aby byly živoucí. Její tvorba patří s jistotou do věčného kontinua umění.

 

V roce 2011 byla její práce představena na souborné výstavě ,,Nemůžu se zastavit ‘’ v Centru DOX v Praze. Její sochy jsou zastoupeny např. ve sbírkách Národní galerie a Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, Severočeského muzea v Liberci, Muzea města Pardubice, Muzea Victoria and Albert v Londýně, Muzea skla v Corningu, Muzea moderního umění v Lausanne, Ulster Muzea

v Belfastu, Cafesjianova centra umění v Jerevanu, Arménie či Muzea uměleckého skla v Toyamě. Vystavovány jsou průběžně v nejrůznějších částech světa.

Katya Garrow Heller

Výstava je prodejní a probíhá od 14.12.2022 - 12.1. 2023

Setkání s autorem se uskuteční 5.1. 2023 od 18:30 v Jakubec Gallery

FIG 10.tif
Waterpot 50x50xcm.tif

Autor fotografií: Gabriel Urbánek

bottom of page