top of page

František Dostál

FD foto Alena vykulilová.jpg

František DOSTÁL spatřil světlo světa ve znamení Raka před osmou hodinou ranní v porodnici U sv. Apolináře 21. července 1938 v Praze. V čase základní školní docházky (1944 – 1953) se již naučil zhotovovat kontaktní pozitivy. Rád maloval a zúčastňoval se s úspěchem kreslířských soutěží.

V době absolvování Vyšší průmyslové školy strojnické v Masné ulici (1953 – 1957) a při práci s průmyslovým rentgenem poznal fotochemii a fotografický proces. První fotoaparát značky Etareta získal v roce 1955 za peníze vydělané při vysazování stromků v Jizerských horách. Pohybové nadání ho však na čas přivedlo na atletický ovála jako dorostenec dosáhl na československý rekord ve sprintérské štafetě. Navíc v roce 1954 se stal jako mladší dorostenec vítězem mistrovství Československé republiky ve skoku vysokém. Jeho sportovní kariéru přerušila tvrdá vojenská služba v letech 1957 – 1959. Po vojně nastoupil jako konstruktér obráběcích strojů do firmy Škoda Plzeň (dříve také Leninovy závody) na pracovišti v Praze v Paláci Škoda. V roce 1962 si pořídil fotoaparát Werra s objektivem Tessar a o dva roky později v roce 1964 týdeník Květy mu otiskl první fotografii. Začal poté v tisku publikovat pravidelně a byl aktivní a úspěšný v mnoha soutěžích. Další fotografické vědomosti získával v kurzech v Klubu fotografů amatétrů v Praze na Královských Vinohradech sídlícím v paláci Valdek (tehdy pod názvem ÚKDŽ). Tam později jako člen v roce 1983 stál u zrodu tvůrčí fotoskupiny MĚSTO, o jejímž zaměření vypovídá název. Zpracovanými tématy se skupina MĚSTO stala tematicky a stylově nejkompaktnějším kolektivem československé fotografie složené z amatérů i profesionálů. V letech 1973 až 2001 byl kratší dobu členem fotoklubu Asahi Pentax, KFA Královské Vinohrady a rovněž nejstaršího českého fotoklubu fotoamatérů sídlícího v ulici Nekázanka (1. ČKFA Praha). Fotokluby ho svojí atmosférou však neuspokojovaly. Vedle přístroje Asahi Pentax, který získal jako cenu za sportovní fotografii, k němuž byl problém opatřit si další objektivy, vyzkoušel i jiné fotoaparáty. V roce 1976 padl do oka firmě Minolta a získal její podporu. S její nyní poněkud starší technikou fotografuje dodnes, i když firma již neexistuje. Od roku 1975 F. Dostál rovněž publikuje kritické texty, autorské medailony a zajímá se o dějiny české fotografie. Za výstavní aktivitu se stal čestným členem mnoha fotoklubů – v Argentině, Brazílii, Jugoslávii, Německu, Polsku, Velké Británii (The Royal Photographic Society), získal hodně čestných titulů a také přes 100 cen. Nikdy však i přes nabídky nenastoupil na profesionální dráhu. 

V roce 1972 se stal členem Svazu českých fotografů, kde od roku 2012 pracuje ve sbírkové komisi. Od roku 2003 publikuje v časopise PHOTOLife, který se později změnil na Československou fotografii, kde se stal členem redakční rady. Rovněž publikuje v měsíčníku FOTO video a v bývalém časopise Analog. V roce 2008 obdržel cenu ministerstva kultury za celoživotní přínos amatérské fotografii. U příležitosti životního jubilea v roce 2013 obdržel blahopřání a poděkování za svůj přínos amatérské fotografii od ministryně kultury. Titul AFIAP získal až v roce 2019, i když byl k jeho získání navržen již v roce 1976.

Jeho nejslavnějším souborem jsou Letní lidé, který vytvořil mezi roky 1968–1990 ve Zlenicích na řece Sázavě. Námětem jeho tvorby v posledních 30 letech jsou především lidé pražských ulic. Pro jeho dílo je typický jemný humor těžící z často absurdních setkání více nesourodých prvků na jednom obrazu.

Prodejní výstava probíhá od 13.7.-12.8. 2022

Zbylá díla budou po skončení výstavy postupně zařazena do aukčního prodeje na WWW.OBRAZYVAUKCI.CZ

Foto František Dostál  (118).jpg
Foto František Dostál  (192).jpg
Foto František Dostál  (56).jpg
bottom of page