top of page

JAN RAPIN

DSCF2594.jpg

Malíř a grafik Jan Rapin patří mezi uznávané výtvarníky současné umělecké scény. Dokazuje to počet samostatných výstav, který v současnosti překročil počtem 150. Ve své tvorbě navazuje na tradiční hodnoty od gotické duchovnosti přes barokní hru se světlem až po moderní výtvarné proudy. Výrazná stylizace kresby dává pak Rapinovým plátnům nenapodobitelný a zcela osobitý půvab. Obdiv k barokní tvorbě se odráží především v barevné skladbě a kompoziční vyváženosti. Tento odkaz minulosti se však snoubí se znalostí současného výtvarného umění a vyhraněným názorem na jeho poslání. Tématicky záběr Jana Rapina se dělí do několika základních linií.

Ve figurální tvorbě zachycuje harmonii a vysoké estetické hodnoty, které už řadu let nalézá v postavě ženy. Jeho dámy v sobě navíc skrývají věčné otázky. O pevnosti lidského citu, zákonitosti vztahu a pomíjivosti krásy. Okouzlení světem komedie dell arte se prolíná do výmluvných kompozic, které mají v sobě v Rapinově podání cosi nadčasového. Přestože jeho harlekýni a kolombíni balancují na pomyslné hranici představ a skutečností, výsledný dojem je přímo hmatatelný. Jde o věčně se opakující hru. Naproti tomu jsou postavy světců i jejich příběhy předem dané. Jan Rapin jim však přisuzuje i lidský rozměr.  Stávají se tak součástí našeho života, odkazem pro budoucnost. Hudební motivy pak vypovídají o niterném malířově vztahu k této umělecké aktivitě.

Výraznou oblastí výtvarného projevu Jana Rapina jsou jeho zátiší. Zobrazované předměty jako by si nesly v sobě i lidské vlastnosti. I ony skrývají touhu po kráse a souladu, která ostatně prostupuje veškerou tvorbou umělce.

Saša Vebrová

Výstava proběhla od 15.7. do 12.8. 2021

Díla je možná zakoupit přímo v galerii. Zbylá díla budou po skončení výstavy postupně zařazena do aukčního prodeje na WWW.OBRAZYVAUKCI.CZ

IMG_0033.JPG
IMG_0053.JPG
IMG_0072.JPG
IMG_0097.JPG
bottom of page